Whole30

LilySlim Weight loss tickers

torsdag 10 mars 2011

Rätt ska vara rätt

Jag har suttit här och läst boken ”The Dukan Diet” och studerat den officiella hemsidan, www.dukandiet.co.uk

Nu får jag alltså skämmas :-(

Det som jag under mer än 30 dagar kallat sammanslagningsfasen är ju något helt annat. Sammanslagning är ju när man lägger till kolhydraterna också. Jag är ju i fas 2 och den heter Cruise eller som andra också kallar den Viktminskning. Jag väljer nu att kalla den för Viktminskningsfasen för det låter bra med viktminskning.

Det finns fyra faser i den här dieten och där är;
(detta är kopierat direkt från hemsidan)

1 ATTACK phase with immediate results. (Attackfasen för omedelbart resultat egen översättning)

2 CRUISE phase leading to the True Weight (Viktminskningsfasen som leder till den ”sanna” vikten .egen översättning)

3 CONSOLIDATION phase of 10 days per kg lost which prepares for the return to a balanced diet. (Konsolideringsfasen som varar 10 dagar per tappat kilo för återgång till en balanserad diet.  egen översättning)

* konsolidering = förstärkning

4 Stabilization phase based on 3 simple, concrete, easy but non-negotiable measures. (Stabiliseringsfas som baseras på 3 enkla, konkreta men bestämda regler egen översättning).

Jag har alltså inte gjort några fel i hur jag gör utan bara vad jag kallar de olika faserna. Mina definitioner hädanefter är alltså.

Fas 1 -  Attack
Fas 2 -  Viktminskning
Fas 3 -  Konsolidering
Fas 4 -  Stabilisering

Det är ju bra för alla om jag vet vad jag egentligen menar :-)

Jag tror på en fri värld och alltså får alla kalla faserna precis vad de vill men jag har valt att använda ovanstående definitioner.

Förresten så snöar det för fullt här.
Vill ha vår! Vill njuta av promenader! Vill så himla mycket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar